بایو کمپوست اصلاح خاک پالایش آب رشد پایدار

مواد آلی به علت اثرات سازنده ای که بر خصوصیات فیزیکی (پایداری خاکدانه ها)، شیمیایی (افزایش ظرفیت نگهداری عنصری) و بیولوژیکی (اکایویته بیوماس میکروبی) دارند، به عنوان رکن باروری خاک شناخته شده اند.

 • منبع کربن و انرژی برای میکرو ارگانیسمهای خاک
 • منبع عناصر غذایی نظیر نیتروژن، گوگرد، فسفر و …
 • پایداری و نگهداری ذرات خاک به عنوان خاکدانه یا خاک واحد و کاهش خطر فرسایش خاک
 • توسعه تخلخل خاک و افزایش ظرفیت نگهداری هوا و آب و تسهیل توسعه و رشد ریشه ای
 • حفظ و ابقای عناصر غذایی و جلوگیری از هدر رفت آنها با افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) و ظرقیت تبادل آنیونی (AEC)
 • جلوگیری از فشردگی و تراکم خاک با پایین نگه داشتن وزن مخصوص ظاهری و ممانعت از ایجاد قشرها و پوسته های سخت، ترک و گسل
 • افزایش قابلیت خاکورزی و تغییر در خصوصیات خاک مثل کاهش چسبندگی، افزایش نفوذپذیزی و نرمی خاک
 • ابقای کربن از اتمسفر و دیگر منابع
 • کاهش اثرات محیطی منفی مثل حشره کشها، فلزات سنگین و بسیاری از آلاینده های دیگر
 • افزایش قدرت بافری خاک و مقابله با تغییرات سریع اسدیته خاک
 • افزایش سرعت نفوذ آب در خاک و کاهش تولید رواناب

روش بایوجمی در کشاورزی یک روش مدیریتی در مزارع و باغات است که تمرکز بر پالایش آب و اصلاح خاک دارد. فراهم کردن محیط مناسب در اطراف ریشه موجب بازدهی بسیار خوبی در اندام هوایی از جمله رشد مناسب، تنظیم گلدهی و میوه دهی و شادابی گیاه خواهد شد. فناوری بایوجمی با احیا و افزایش فعالیت بیولوژیکی خاک ضمن جلوگیری از فرسایش آن، عملیات پالایی و بازسازی طبیعی خاک را تسریع مینماید. این روش با اثرگذاری بر دانه بندی خاک در خاک های تخریب شده، افزایش ماده آلی در خاک های فقیز، برگرداندن شرایط طبیعی در خاک های مسموم شده با کودهای شیمیایی و موارد دیگر در بخش اصلاح خاک فعالیت دارد. نقش محصولات بایوجمی در احیای شرایط نامساعد قابل مشاهده است. در اصلاح خاک زمینهای قلیایی و دارای شوری بالا، عملکرد بایوجمی به خوبی مشاهده میشود.

این کمپوست دارای مقدار متناسب مواد مغذی و عناصر ماکرو (NPK) و میکرو است. قابلیت انحلال و جذب سریع داشته و عاری از بذر و علف هزر، لارو حشرات و بوی نامطبوع می باشد. این کمپوست به افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) کمک کرده و قابلیت افزایش تنفس خاک و نگهداری آب را تا ۵ برابر وزن خود را دارد. کمپوست بایوجمی به عنوان اصلاحگر خاک به شماره ثبت ۹۸۵۸۱۵ از موسعه تحقیقات خاک و آب کشور (وزارت جهاد کشاورزی)، ثبت شده است.

این کمپوست در مزارع هنگام آماده سازی زمین استفاده میشود. مقدار مصرف برای محصولات کشاورزی مختلف متفاوت است که قبل از کاشت در زمین به صورت سطحی مخلوط میشود (دیسک سطحی زده شود). مایع بایوجمی همراه با آب آبیاری و طبق دستورالعمل مورد استفاده قرار میگیرد.

قیمت محصول امتیاز باشگاه داری خریدار امتیاز باشگاه داری معرف
۲۵۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰
 1. به ازای هر کیلوگرم خاک گلدان، ۳ پیمانه (۱۵ گرم) پودر کمپوست بایوجمی به سطح گلدان اضافه کرده و با خاک سطحی گلدان مخلوط کنید، به نحوی که به ریشه های گیاه آسیبی وارد نشود.
 2. به ازای هر کیلوگرم خاک ۲ میلی لیتر استینا و ۲ میلیی لیتر اسیل را با هم مخلوط کرده و ده برابر آب اضافه کنید. سپس گلدان را با این محلول آبیاری کنید.
 3. پس از یک ماه، به صورت ماهاینه، به ازای هر کیلوگرم خاک ۲ میلی لیتر کود بایوجیمی مایع را با ده برابر آب مخلوط و گلدان را آبیاری نمایید.
 4. هر ۳ ماه یکبار، دستورالعمل ۱ و ۲ را تکرار کنید.