لزوم داشتن بیمه های عمر و سرمایه گذاری

دوستی از خاطرات قدیمی خانوادگی اینگونه تعریف می کرد که جد مادری اش در بیش از یک سده قبل، از مخارج روزانه سکه ای جدا کرده زیر قالیچه پنهان می کرد و هرگاه دوره گردی با گاری حاوی ظروف مسی از آن محل می گذشت با سکه های جمع شده تکه ای ظرف مسی خریداری می کرد و در زیر زمین خانه می انباشت. مادربزرگ زیرک قصه ما، علاوه بر اهمیت دادن به موضوع مهم پس انداز، با جایگزینی فلز مس با سکه، همواره نوسانات تورم را هم خنثی کرده و در مواقع مختلف زندگی، با فروش این ظروف به خرید خانه، ازدواج فرزندان و گذر از حوادث خوب و بد زندگی کمک فراوانی می کرد. اتفاقا از همین محل، زمانی که به رحمت خدا رفت، مراسم آبرومندی برایش برگزار شد. «روحش شاد»

سعید بهزادمنش

مشاور ارشد بیمه کارآفرین

اما امروز این فرهنگ غنی پس انداز شاید در نبود درآمدهای کافی، تغییر اشتباه اولویت ها، عدم آینده نگری یا تورم های لجام گسیخته کم رنگ شده و تقریبا از یاد رفته!

مخارج پیش بینی شده ای خرید خانه و ازدواج فرزندان و هزینه های پیش بینی نشده ای مثل حادثه یا فوت همواره از راه می رسند و چالش هایی بزرگ برای خانواده ها ایجاد می کنند. خبر خوب این است که قرارداد بیمه های عمر و سرمایه گذاری با مکانیسم پیشرفته نقش همان فرآیند تبدیل سکه های زیر قالیچه به اندوخته های بزرگی که نجات بخش خانواده ها است را ایفا می کنند.

انواع سودهای تضمینی و مشارکت، پوشش های فوت، امراض و از کارافتادگی یا وام های بدون ضامن در کنار مستمری های پایان قرارداد، داستان زندگی را از بدو تولد تا مرحله بازنشستگی به داستانی شاد، بدون افسوس ها، ای کاش ها و اگرها مبدل کرده و نسیم آرامش و امنیت را به کانون خانواده ها می دهد.

«به امید تحقق رسالت والای هر ایرانی یک بسته بیمه زندگی»