اهمیت تیم حرفه ای آموزش دیده

با جمع بندی بررسی های انجام شده و رصد رفتار مشتریان به راحتی می توان دریافت که عدم داشتن اطلاعات کافی در زمینه انواع سبدهای بیمه ای در هنگام عقد قراردادهای بیمه ای (که شروع این پروسه عموما با تکمیل و تسلیم فرم پیشنهادی صورت می پذیرد) بیشترین عامل کاهش سطح رضایتمندی بیمه گذاران و طیف عظیمی از آحاد جامعه ی هدف این صنعت بنیانی است. اکنون که حلقه گمشده میان بیمه گذاران و شرکت های بیمه گر را در اختیار داریم، نیاز به داشتن یک شبکه پویا و آموزش محور را بیش از پیش احساس کردیم و بر آن شدیم تا به واسطه ی علم بازاریابی شبکه ای و پتانسیل های آموزشی نهفته در آن، سراسر میهن عزیزمان را به تیم حرفه ای آموزش دیده  مجهز کنیم.

امیر حاج محمدی

مشاور ارشد بیمه کارآفرین

این تیم آموزش محور نه تنها با یک روش واحد و کاملا استثنائی، تکنیک های فروش انواع سبدهای بیمه ای را به صورت ساده و قابل همانندسازی آموخته اند بلکه با توجه به رده سازمانی خود به صورت کاملا علمی، مسائل حقوقی و بیمه ای مورد نیاز مشتریان خود را برای تهیه یک بیمه نامه عاری از ابهام در اختیار آنها قرار می دهند.

سیاست های کلی ما به اینجا ختم نمی شود، با استناد به شعار «فروش، آغاز تعهد ماست» طی مدت زمان اعتبار بیمه نامه ها، خود را ملزم به انتقال کلیه دانش بیمه ای خود به مشتریان می کنیم که این مهم با نظارت کامل دوره های سازمانی بالاتر در این تیم فروش گسترده آموزش محور صورت می پذیرد.

آموزش، آموزش می آورد و این بنیان جاودانگی است.

این اصل مهم، سرلوحه کار ماست چرا که دریافتیم بازارسازی و بازاریابی مبتنی بر اطلاع رسانی بهترین نتیجه را می دهد.

چه بسیارند بیمه گذارانی که به گمان خود یک بیمه نامه کامل و جامع را تهیه کرده اند و بالطبع متحمل هزینه  آن نیز شده اند، اما به دلیل عدم داشتن اطلاعات و آگاهی لازم در زمان خسارت موفق به دریافت خسارت از شرکت های بیمه گر نبوده اند. بیایید خودمان را به جای این عزیزان بگذاریم.

ما سربازان خط مقدم هستیم که خود را مسلح به دانش بیمه ای میکنیم، فرم های پیشنهادی از سوی مشاوران و مشاوران ارشد بازبینی می شوند و در صورت لزوم بارها و بارها ریسک های محتمل ارزیابی می شوند. سرپرستان و مدیران مجموعه تسلط کافی به شرایط بیمه نامه ها را دارند و باز هم در صورت لزوم درخواست شرایط خصوصی از شرکت های بیمه گر می شوند. رهبران سیستم ما قوانین حقوقی بیمه را می دانند. از همه مهمتر اینکه تمامی عزیزانی که در این رده سازمانی و آموزشی به بیمه نامه ها نظارت دارند، از کارمزد حاصله نیز منتفع هستند. چرا که هرکدام جویای درآمد بیتر  و رده سازمانی بالاترند.

این روش «برد-برد» مصداق کامل یک کار تیمی فوق العاده است.

اما فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری که شاکله اصلی تفکرات ماست و رسالت ما را که پیشکش کردن امنیت به خانواده های عزیز ایرانی است، از این قاعده مهم مستثنی نخواهد بود. آن هم برای سال های نسبتا دور محقق خواهد شد.

بودن در کنار بیمه شده ها طی این سال ها و انتقاد سواد و دانش خود به آن ها بهترین هدیه ای است که در مسیر این سفر بدرقه راه این عزیزان می کنیم.

این همراهی را می توان به سه قسمت تقسیم کرد. همانطور که پیشتر توضیح داده شد. نظارت کامل یک تیم آموزش محمور به نحوه پرکردن فرم پیشنهادی و مشورت دادن به بیمه گذاران برای داشتن یک بیمه نامه سالم در چارچوب اصول و قوانین بیمه مرکزی، اولین گام ما برای اثبات رفاقت و همراهی مان با آن ها خواهد بود.

اطلاع از اوضاع و شرایط بیمه شده ها طی این مسیر برای اخذ الحاقیه از شرکت بیمه گر در زمان تغییرات محتمل در روند زندگی اشخاص. این قسمت از کار ما بسیار مهم است چرا که یک الحاقیه ی بجا ما تواند ابهامات حقوقی و بیمه ای را در زمان خسارت برطرف کند. 

همراهی مشتریانمان در پایان سفر یا در زمان بروز خسارت. البته سطح آگاهی عزیزان بیمه گذار و داشتن یک بیمه نامه سالم، تمام مسیر را از قبل برای این سفر هموار کرده است. اما این وظیفه ای است که از تمام بازاریابان، نماینده های محترم و شرکت های بیمه گر انتظار می رود.

هرچند موارد بالا برای تمامی سبدهای بیمه ای، مورد نظر قرار می گیرد، اما هدف ما «هر ایرانی یک بیمه زندگی» ما را بر این اصل استوار نهاده تا با دید دیگری به بیمه های عمر و سرمایه گذاری نگاه کنیم.